Tübitak Bilim Merkezi

Başvuru Süreci

Eğitim ile ilgili bir proje üstünde çalışırken bu konuda yetersiz olduğumuzu görüp hazır projeler aramaya koyulduk. TUBITAK'ın konuyla ilgili çalışmalar yaptığını öğrendik. 'TUBITAK Bilim Merkezleri' adı altında bir elin parmaklarını geçmeye proje hazırlanmış ve tatbik edilmiş olduğunu gördük. Kastamonu'muz için de uygulanabilir olduğuna karar verip harekete geçtik.

...